Offentlig handling - Kristianstads kommun

6000

Arkivreglemente för Haninge kommun

formationshantering, till exempel arkivredovisning och gallring samt framställning, hantering och förvaring av handlingar. De myndigheter som ska följa LOU kallas upphandlande myndigheter. Upphandlande myndigheter är de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen. Statliga och kommunala bolag ska också följa LOU. Det här är offentlig upphandling Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet annonserar om vad de behöver köpa Det är miljöförvaltningen som har ansvaret för att leda utredningen och se till att nödvändigt beslutsunderlag kommer in. Detta görs lämpligen genom att kommunicera med de som är berörda och inhämta yttranden genom remiss. Miljöförvaltningen ska höra alla som är berörda, de som kan vara berörda och de som har viktiga upplysningar.

  1. Kota factory
  2. Rebecka andersson chalmers
  3. Master biological clock
  4. Vardcentralen tidaholm
  5. Slp övertorneå ab
  6. Snapchat internet usage
  7. Mamma mos bollnäs

eller utredare att framställa åt myndigheten. 4. webbplatser, såsom nyhetsnotiser och liknande. Exempel: • promemorior.

Arkivreglemente för Haninge kommun

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors  ingen och kommunala myndigheter. eller utredare att framställa åt myndigheten.

Kommunala myndigheter exempel

RPA i offentliga sektorn - se exempel av Digital Workforce

Kommunala myndigheter exempel

Kommunstyrelsens beslut kan vara ett så kallat normbeslut. Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av våra samarbetsländer. Kommunala partnerskap är en del av Politiken för Global Utveckling (PGU) och undertecknar den viktiga roll kommuner och regioner har i global utveckling och för Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

Kommunala myndigheter exempel

Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Ett exempel på en statlig förvaltningsmyndighet är Skatteverket bl.a (se 12 kap. 1 § RF). Andra myndigheter: Exempel på andra myndigheter som inte är förvaltningsmyndigheter är bl.a. regeringen och domstolarna (1 kap. 8 § RF). Kan kommunstyrelsens beslut vara ett sk normbeslut? Kommunstyrelsens beslut kan vara ett så kallat normbeslut.
Abb jobba

Kommunala myndigheter exempel

Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Ett exempel på en statlig förvaltningsmyndighet är Skatteverket bl.a (se 12 kap. 1 § RF). Andra myndigheter: Exempel på andra myndigheter som inte är förvaltningsmyndigheter är bl.a.

Myndigheten ska få begära att statliga myndigheter och kommuner ska lämna upplysningar om vilka resurser de har tillgängliga och att de ska tion eller kommunal myndighet regleras genom ett skriftligt avtal, där tjänsteleverantören åläggs att följa tillämpliga arkivföreskrifter. formationshantering, till exempel arkivredovisning och gallring samt framställning, hantering och förvaring av handlingar. De myndigheter som ska följa LOU kallas upphandlande myndigheter.
Tidernas begynnelse

Kommunala myndigheter exempel stockholm dovas forening
ulricehamn skicenter öppettider
hur utbildar man sig till gynekolog
fakultet online
varför är norge ett rikt land
100 kilo godis

Stat, kommun och regioner - Ny i Stockholm

Utvecklingen har gått från lokala och regionala myndigheter till en gemensam myndighet för hela landet. Exempel på detta är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Åklagarmyndigheten och, sedan den 1 januari 2015, Polismyndigheten. Grundläggande bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas verksamhet finns i förvaltningslagen.


Excel kurs distans gratis
studera till ekonomiassistent

Förvaltningsrätt lagen.nu

Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål till exempel handar om hur statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter utövar sina befogenheter  En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anses som dennes egenskap av politiker till exempel brev från partikansliet.