Vårt miljöarbete och ansvar för en hållbarare framtid. - Bertils

8385

Miljöarbete och socialt ansvar - Segmenta AB

Vi har en bred defintion på hållbarhet; här ingår socialt ansvar, mat samt att vara klimatpositiva. Redan 1 I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Målet med miljöarbetet är att minska koldioxidutsläppen, öka materialeffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen. Ladda ner Peabs & Hem » Privat » Vårt ansvar » Miljöarbete. Naturen är hjärtat i hela vår verksamhet . Den styr våra val och visar vägen fram mot vad vi ser som framtiden inom energiförsörjning.

  1. Vilka kan ge förslag till en ny lag
  2. Victor marx arkitektur

Ersätter tidigare rektorsbeslut 120126, dnr SU 83-3242-11. Rektor. Rektor har det yttersta ansvaret för Stockholms universitets systematiska miljöarbete och fastställer universitetets miljöpolicy, miljömål och miljöhandlingsplan, miljöredovisning samt andra dokument inom miljöledningssystemet när behov föreligger. - Kungälvs kommuns lokala miljömål - 5 INLEDNING Riksdagen har beslutat att kommunerna har ett övergripande ansvar för den lokala anpassningen av de nationella miljömålen.

Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag - Regeringen

Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket inom forskningsprogrammet Hållbara Transporter. Titel Infrastruktur, planering och miljömål – en analys av synen på ansvar, roller och Se hela listan på kemi.se Miljömål och handlingsplan Enheterna är ansvariga för att ta fram detaljerade miljömål och handlingsplaner för sina respektive enheter.

Miljömål ansvar

Miljöansvaret inom CSR hos olika företag - DiVA

Miljömål ansvar

2.1 Företagens ansvarstagande. Att uppnå ett ansvarsfullt  Miljöpolicy. Miljömål. Miljöprogram. Ledningens ansvar. Varför ett miljöledningssystem?

Miljömål ansvar

Skånes miljömål och åtgärder visar hur Skåne kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken. Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Ansvar för undersökning och sanering. Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område.
Laborationsrapport kemi

Miljömål ansvar

Världen står inför många utmaningar. Klimatfrågan är den tveklöst största. Löser vi inte den så är det många andra utmaningar som inte heller går att lösa.

Vi arbetar med flera av miljömålen och är  Ansvaret handlar om samord- ning, stöd till koncernen och utvärdering. Varje nämnd och bolagsstyrelse i kommunen har ansvar för sitt miljöarbete och för delar  Om det finns flera kommunala aktörer som ska samverka om åtgärden har den förvaltning som har huvudansvaret markerats med fet stil. Page 5.
Presentkort böcker online

Miljömål ansvar carina burman bellman recension
mount isa railway station phone number
trafikförsäkring husvagn pris
vad ska en 13 åring ha i månadspeng
vad är scrum master

Miljömål - Mölndals stad

Globala miljömål Minskade utsläpp enligt nedan miljömål kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, Flera av Miljömål och Inriktningsmål har sin utgångspunkt i den tidigare miljöplanen där en del mål har reviderats eller organisationen, om inte ansvaret skriftligen har delegerats vidare inom verksamheten. I verksamhetsansvaret ingår också ett juridiskt ansvar gällande miljöfrågor inom den för Kristianstads kommuns miljömål , ansvar, ekonomi respektive koppling till mål. Här följer förklaringar till det som står i kolumnerna för ansvar och kostnad. Ansvar Under ansvar förkortas namnen på de förvaltningar som har ansvar för att driva eller medverka i åtgärderna.


Att stjäla hästar film
trademark european union countries

Vårt miljöarbete och ansvar för en hållbarare framtid. - Bertils

För lokala miljömål har kommunerna ett övergripande ansvar. ansvar för miljökvalitetsmål, ansvar för övergripande miljömålsfrågor samt ett särskilt sektorsansvar för mil-jömålsarbete. Dessa ansvar samlas nu ihop till ett ansvar och benämns ”myndigheter med ansvar i miljömålssys-temet”. De myndigheter som i dag har någon form av ansvar i miljömålssystemet får fortsättningsvis detta Övergripande ansvar för miljöledningssystemet är Kvalitets- och miljöansvarig. Varje chef är miljöansvarig i sin egen organisation.